Tiếng Anh trẻ em 5 – 9 tuổi (1 kèm 1)

 Khóa học này tạm thời kín lịch. 

fingerpuppets476x290

- Lớp học mô hình 1 on 1 training (một thầy – một trò) phù hợp với khả năng, tính cách, sở thích từng bé và đảm bảo tối đa sự tương tác với con.

 ———————————

- Học phí: 500.000/ 1 buổi. (mỗi buổi 1h)

- Chương trình gồm nhiều khóa theo cấp độ tăng dần 

- Khu vực đào tạo: nội thành Hà Nội